Blog

Cuộc thi vòng 1

Chiến dịch quảng cáo “See The Person” (Cannes 2011) do agency nào thực hiện?
  A. Leo Burnett
  B. Lowe
 C. SS+K
Agency nào thực hiện chiến dịch “The Entrance” (Cannes Lions 2011)?

 

  A. W+K
  B. SS+K
  C. BBDO
TVC “Invisible Drive” (Client: Mercedes Benz) đã vinh dự cầm trong tay Grand Prix hạng mục nào tại Cannes Lion?
  A. Direct Lion
  B. Outdoor Lion
  C. Branded content and Entertainment
Agency nào thực hiện chiến dịch “Best Job” (Client: P&G;)?
  A. Droga5
  B. Lowe
  C. Wieden+Kennedy
Chiến dich “Born of Fire” (Cannes Lion 2011) nhằm đánh dấu sự trở lại của Chrysler brand do agency nào thực hiện?
  A. W+K
   B. SS+K C. BBH
  C. BBH

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button